Wintersemester 2017/2018

zurück zur Veranstaltungsübersicht

Details zur Veranstaltung: Erstsemesterberatung

Meetings der Gruppe: Standardgruppe

28.09.2017, 10:00-12:00: 101 Hörsaal XXV (Gutenberg HS, 216 Sitzpl.) (101/EG/27)