Aktuelle Lehrveranstaltungen

zurück zur Veranstaltungsübersicht

Details zur Veranstaltung: Basisinformationstechnologie 1 (BIT 1)

Meetings der Gruppe: Standardgruppe

08.10.2018, 10:00-11:30: 105 Hörsaal D (132 Sitzpl.) (105/EG/0.08)
15.10.2018, 10:00-11:30: 105 Hörsaal D (132 Sitzpl.) (105/EG/0.08)
22.10.2018, 10:00-11:30: 105 Hörsaal D (132 Sitzpl.) (105/EG/0.08)
29.10.2018, 10:00-11:30: 105 Hörsaal D (132 Sitzpl.) (105/EG/0.08)
05.11.2018, 10:00-11:30: 105 Hörsaal D (132 Sitzpl.) (105/EG/0.08)
12.11.2018, 10:00-11:30: 105 Hörsaal D (132 Sitzpl.) (105/EG/0.08)
19.11.2018, 10:00-11:30: 105 Hörsaal D (132 Sitzpl.) (105/EG/0.08)
26.11.2018, 10:00-11:30: 105 Hörsaal D (132 Sitzpl.) (105/EG/0.08)
03.12.2018, 10:00-11:30: 105 Hörsaal D (132 Sitzpl.) (105/EG/0.08)
10.12.2018, 10:00-11:30: 105 Hörsaal D (132 Sitzpl.) (105/EG/0.08)
17.12.2018, 10:00-11:30: 105 Hörsaal D (132 Sitzpl.) (105/EG/0.08)
07.01.2019, 10:00-11:30: 105 Hörsaal D (132 Sitzpl.) (105/EG/0.08)
14.01.2019, 10:00-11:30: 105 Hörsaal D (132 Sitzpl.) (105/EG/0.08)
21.01.2019, 10:00-11:30: 105 Hörsaal D (132 Sitzpl.) (105/EG/0.08)
28.01.2019, 10:00-11:30: 105 Hörsaal D (132 Sitzpl.) (105/EG/0.08)